Morra Run Voor KIKA

Himmelum, 19 novimber 2017

De ruim 300 deelnemers aan de Morra Run Voor KIKA en de organisatie daarvan konden maar liefst 5000 euro aan KIKA overhandigen maar ook de Fit & Frij Rinners lieten zich niet onbetuigd, via Ylona Kruis konden wij een cheque van 450 euro aanbieden. Ontzettend trots natuurlijk dat zo’n  “klein” klubke uit Heeg dit bij elkaar kon halen. 14 clubleden namen na de inzameling na de training in Heeg ook daadwerkelijk mee aan de Morra Run Voor KIKA. Grote Winnaar is dus KIKA.

Deze prachtige loop over 10 Engelse Mijlen werd gewonnen door Willem de Boer uit Exmorra als enige ruim onder het uur in 58.33, bij de vrouwen was ons eigen Ylona Kruis weer duidelijk de sterkste 1.10 precies. Enige verwarring bij de finish omdat één van de deelnemers van de 10 km dacht dat ze de eerste vrouw was op de 10 EM. Het lijkt mij dat je toch wel weet waar je aan mee hebt gedaan en hoeveel km je hebt gelopen maar goed in de uitslagen is het gelukkig toch goed gekomen.

De vrouw van Willem de Boer, Nynke Steigenga won de 10km bij de vrouwen in 46.35. Marten Jan Ernst uit Damwâld was net iets te snel voor oud Fit & Frij Rinner, Wilko Bakker tegenwoordig wonend in Joure. “Ik hie hope dat ik krekt ûnder de 35 minuten koe rinne mar dat slache my krekt net, de wyn wie dochs wol kéftich, yn it lést kaam die jonge út Damwâld d’r oer hinne en koe syn oanfal net meer pareare. Mar bin dochs wol tefreden hjer” zei Wilko met een brede glimlach.

Op de 5 kilometer werd mijn oud pupil Richard Velzen keurig eerste en was met 19.14 dik tevreden met zijn tijd. “Ik haw heerlijk rûn, ik haw hjoed oan de fiif mei dien omdat ik earst mei myn soan nei It Hearenfean moast want dear moast hy een keeperstraining folgje”. Tess Jaarsma liep met heit Freek naar de eerste plek bij de dames, een prima prestatie voor zo’n jonge meid in ook een prima tijd 21.39. Overige deelnemer en foto’s, klikken op de link hieronder! Met dank aan AV Horror, Dorpsbelang Hemelum en de sponsoren.

Prachtige Foto’s van Janke van der Schaaf

Uitslagen Met dank aan Uilke Schotanus van AV Horror

Comments are closed.